ForestCO2 na Međunarodnom sajamu tehnike i tehničkih dostignuća

Podaci visine šumskog pokrivača za Srbiju proizvedeni za 2020. na osnovu rada Langa i koautora (2022). „Global canopy height regression and uncertainty estimation from GEDI LIDAR waveforms with deep ensembles.“ kombinuje GEDI LIDAR podatke i Sentinel-2 snimke koristeći napredne tehnike dubokog učenja (deep learning). Ovi podaci su ključni prediktor za procenu biomase i vezanog CO2 […]

Global map of tree canopy height

NEW DATASET ALERT! Do you need a 1-meter resolution global map of tree canopy heights? We gotchu. What is it?Meta and World Resources Institute has released a global map of tree canopy height at 1-meter resolution allowing for the possibility of detecting individual trees at a global scale. How was it made?Using AI models (i.e. […]

Using Artificial Intelligence to Map the Earth’s Forests

Today, Meta and World Resources Institute are launching a global map of tree canopy height at a 1-meter resolution, allowing the detection of single trees at a global scale. In an effort to advance open source forest monitoring, all canopy height data and artificial intelligence models are free and publicly available. Read more here.

MeteoEurope1km Evropa

Aleksandar Sekulić, Milan Kilibarda i Petar Bursać predstavili su MeteoEurope1km podatke na godišnjem EMS Annual Meeting konferenciji, Bratislava, Slovačka, 6. septembra 2023. MeteoEurope1km gridovani podaci pokrivaju područje Evrope u prostornoj rezoluciji od 1 km i vremenski period od 1991–2020. Prostorno-vremenski regresioni Kriging je korišćen za preciznu interpolaciju dnevnih temperatura (maksimalnih, minimalnih i srednjih), ukupnih padavina […]

Izlaganje rada na međunarodnoj konferenciji SYMOPIS 2023

Na 50. međunarodnom simpozijumu za operaciona istraživanja (SYM-OP-IS 2023), održanom na Tari od 18. do 21. septembra 2023. član istraživačkog tima projekta ForestCO2 dr Slobodan Jelić izložio je rad pod naslovom: A (log n)-approximation algorithm for node weighted prize collecting group steiner tree problem with bounded group size.Više detalja o samoj konferenciji možete da pronađete […]

Trening za naučnu komunikaciju

U organizaciji Fonda za nauku Republike Srbije i Centra za promociju nauke 11. decembra 2023. održan je radionica pod nazivom Trening naučne komunikacije sa ciljem unapređenja veština u oblasti naučne komunikacije, diseminacije i aktivnosti vezanih za vidljivost naučno-istraživačkih projekata. Učesnici radionice su bili rukovodioci i saradnici na projektima koje finansira Fond, a ispred ForestCO2 projekta […]

ForestCO2 website je počeo sa radom

Obaveštavamo Vas da je website za projekat „ForestCO2“ počeo sa radom. Na linkovima dole nalazi se sajt sa Engleskom i Srpskom verzijom: Engleska verzija sajta Srpska verzija sajta