ForestCO2 na Međunarodnom sajamu tehnike i tehničkih dostignuća

Podaci visine šumskog pokrivača za Srbiju proizvedeni za 2020. na osnovu rada Langa i koautora (2022). „Global canopy height regression and uncertainty estimation from GEDI LIDAR waveforms with deep ensembles.“ kombinuje GEDI LIDAR podatke i Sentinel-2 snimke koristeći napredne tehnike dubokog učenja (deep learning).

Ovi podaci su ključni prediktor za procenu biomase i vezanog CO2 u biomasi, koji je od suštinskog značaja za projektnu metodologiju zasnovanu na EO i ML koja se trenutno razvija u okviru projekta ForestCO2.

Podelite članak

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslednje vesti

Rezultati

MeteoEurope1km Evropa

Aleksandar Sekulić, Milan Kilibarda i Petar Bursać predstavili su MeteoEurope1km podatke na