MeteoEurope1km Evropa

Aleksandar Sekulić, Milan Kilibarda i Petar Bursać predstavili su MeteoEurope1km podatke na godišnjem EMS Annual Meeting konferenciji, Bratislava, Slovačka, 6. septembra 2023. MeteoEurope1km gridovani podaci pokrivaju područje Evrope u prostornoj rezoluciji od 1 km i vremenski period od 1991–2020. Prostorno-vremenski regresioni Kriging je korišćen za preciznu interpolaciju dnevnih temperatura (maksimalnih, minimalnih i srednjih), ukupnih padavina i pritiska na nivou mora. MeteoEurope1km integriše podatke sa meteoroloških stanica GHCN-daili, ECA&D i SINOP. Validacija je pokazala izuzetnu tačnost, sa koeficijentom determinacije koji prelazi 97%, 98% i 76% i srednjom kvadratnom greškom ispod 1,5°C, 1,4 mbar i 2,5 mm za temperaturu, pritisak na nivou mora i ukupne padavine, respektivno. Ovaj skup podataka će se koristiti za poboljšanje ForestCO2 modela, npr. spektroskopije zemljišta za procenu orgnaskog ugljenika u šumama. Budući pravac istraživanja će biti usmeren ka proširenju vremenske pokrivenosti do 1961. godine, zatim interpolaciju dodatnih meteoroloških varijabli, poboljšanje Kriging modela i korišćenje algoritama mašinskog učenja.

MeteoEurope1km skup podataka je besplatno dostupan na DailyMeteo WEB portalu.

Podelite članak

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslednje vesti

Rezultati

MeteoEurope1km Evropa

Aleksandar Sekulić, Milan Kilibarda i Petar Bursać predstavili su MeteoEurope1km podatke na